جدیدترین اخبار

هنر تلاوت قرآن در سایت تنغیم، پایگاه جهانی قرآنیان

چگونگی از اسب افتادن حضرت عباس(ع)

 فرستاده حضرت ابوالفضل العباس (ع) هستم، من آن حضرت را در خواب دیدم به من فرمود: چرا شیخ کاظم سبتی مصیبت مرا نمی خواند؟!
مرحوم عبدالرزاق مقرم در مقتل خود نقل می کند که دانشمند بزرگ شیخ کاظم سبتی برای من نقل کرد که یکی از علمای برجسته و مورد اطمینان نزد من آمد و گفت: من رسول و فرستاده حضرت ابوالفضل العباس (ع) هستم، من آن حضرت را در خواب دیدم به من فرمود: چرا شیخ کاظم سبتی مصیبت مرا نمی خواند؟!
عرض کردم: من همواره می شنوم که شیخ کاظم مصیبت شما را می خواند.
فرمود: به شیخ کاظم بگو این مصیبت را بخوان، هر گاه سوارکاری از پشت اسب بر زمین سقوط  کند دستهایش را به زمین می گذارد ولی اگر تیرها به سینه او فرو رفته باشند و دستهایش را نیز بریده باشند« بماذا یتلقی الارض» چگونه و با چه سختی به زمین برخورد خواهد کرد.
پی نوشت :
ویژگی ها و فضایل حضرت عباس(ع)،ص۹۴.