جدیدترین اخبار

هنر تلاوت قرآن در سایت تنغیم، پایگاه جهانی قرآنیان

دو مقطع از شیخ طاروطی / مقام نهاوند

عبدالفتاح طاروطیاختصاصی تنغیم / دو مقطع زیبادر مقام نهاوند از شیخ عبدالفتاح طاروطی در ادامه مطلب تقدیم خواهد شد .

 

01 - دانلود مقطع مقام نهاوند - شیخ عبدالفتاح طاروطی

02 - دانلود مقطع مقام نهاوند - شیخ عبدالفتاح طاروطی