جدیدترین اخبار

هنر تلاوت قرآن در سایت تنغیم، پایگاه جهانی قرآنیان

ترکیب مقام رست و حجاز کار / استاد محمد عمران

محمد عمراناختصاصی تنغیم / مقطعی زیبا از ترکیب دو مقام رست و حجازکار را با صدای استاد محمد عمران در ادامه مطلب تقدیم می کنیم .

 

دانلود مقطع تلاوت در مقام رست و حجاز کار  - استاد محمد عمران